18 септември 2007 г.

От 10 до 14 септември 2007 г. Програма Достъп до Информация беше домакин на учебно посещение на тема „Свобода на информацията и най-добре практики”, финансирано от Агенция за международно развитие на САЩ и управлявано от World Learning Kosovo.

В обучението участваха представители на неправителствени организации, медии, местна и централна власт от автономна област Косово. Целта на посещението беше запознаване с българския опит по прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

Участниците посетиха Върховния административен съд, Столична община, Държавна комисия по сигурността на информацията, Комисия за защита на личните данни, Народно събрание и Министерство на администрацията и административната реформа.