10 януари 2010 г.

Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. До тогава всеки администратор на лични данни, подал заявление за регистрация на хартиен носител, трябва да провери състоянието на заявлението и при необходимост да актуализира данните в него. Проверката за необходимост от актуализация се извършва в "Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация", публикуван на страницата на Комисията за защита на личните данни.

Какво трябва да се направи:

Имате две възможности да направите актуализацията:

  1. Чрез използване на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД) на страницата на Комисията или
  2. Да попълните документите на хартиен носител и да ги изпратите.

Формулярите за регистрация можете да изтеглите тук или от страницата на Комисията за защита на личните данни.