17 юни 2015 г.

ЕЕА GrantsВ края на май 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) стартира проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“. Той е подкрепен в рамките на третия конкурс на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност осем месеца.

 

Целта на проекта е да се повиши капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация, както и на ПДИ и координаторската й мрежа в страната.

 

Въз основа на натрупания 18-годишен опит в застъпничеството за свободен достъп до информация, подпомагане и насърчаване упражняването на правото на достъп до информация, ПДИ ще организира и проведе обучения за неправителствени организации и активни граждански групи в 6 града в страната. Участниците ще бъдат запознати с последните изменения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и процедурите за търсене и получаване на информация от държавните органи.

 

В рамките на проекта правният екип на ПДИ ще оказва правна помощ на НПО и граждани в случаи на търсене и отказ от предоставяне на информация по теми от голям обществен интерес. Развитието по част от случаите със съответния правен коментар ще бъдат публикувани и разпространени в месечния информационен бюлетин на ПДИ до 2 400 абоната.

 

За целите на проекта ПДИ ще актуализира, отпечата и публикува онлайн наръчника „Как да получим достъп до информация” и ще създаде  обучителен филм „Как да получим достъп до информация“.

Резултатите от проекта и опитът на НПО, използващи ЗДОИ, ще бъдат споделени на национална конференция „Достъпът до информация–инструмент за постигане на нашите цели”.

 

В рамките на проекта ПДИ ще проведе обучение с журналистите от координаторската мрежа в страната.

 

Информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат публикувани в секцията по проекта на страницата на ПДИ , както и посредством другите информационни канали на ПДИ.