15 декември 2005 г.

Тридневно обучение на тема "Достъп до обществена информация - норми и практики" за обучители, които да обучават граждани, неправителствени организации, държавна администрация и журналисти в прилагането на законодателството за свобода на информация проведе Програма Достъп до Информация (ПДИ).

 

На 12, 13 и 14 декември 2005 год. в София се събраха представители на шест неправителствени организации - Българска национална асоциация на потребителите, ЕС "За земята", “Сдружение на търговците на общински пазар” - Видин, "Център за независим живот", "Център на НПО - Разград", Фондация “Романи Бах”.

 

Обучението се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.