19 март 2004 г.

Тридневно обучение на тема "Достъп до обществена информация - норми и практики" за обучители, които да обучават граждани, неправителствени организации, държавна администрация и журналисти в прилагането на законодателството за свобода на информация организира и проведе Програма Достъп до Информация (ПДИ).

 

На 17, 18 и 19 март 2004 год. в София се събраха представители на пет неправителствени организации - МОЦ "Диалог", гр. Силистра; Сдружение "Дружество за регионални инициативи и местно самоуправление", гр. Видин; Сдружение "Европейски пространства 21", гр. Русе; Регионално сдружение "Обществен барометър", гр. Сливен; Регионален фонд "ИГА", гр. Пазарджик.

 

По време на обучението бяха представени основните международни стандарти в областта на свободата на информация и нейните ограничения, деветте основни принципа за законодателство за свобода на информацията, както и изключенията от правото на достъп до информация.

 


Моменти от обучението


Вторият ден от работната среща - обучение бе посветен на българското законодателство в областта на свободата на информация и нейните ограничения. Пред участниците бяха представени българският Закон за достъп до обществена информация и движението на заявлението по него, Законът за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и примери за прилагането на ограниченията по ЗЗКИ при искане на информация. Акцент бе поставен и върху Закона за защита на личните данни и примери за прилагането на ограниченията по него при искане на информация.

 

Съдебната практика на Програма Достъп до Информация и решаване на примерни казуси бяха представени през третия ден на работната среща.

 

В тридневната среща лектори бяха Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Фани Давидова, Дарина Палова и Кирил Терзийски.

 

Вторият модул от обучението "Достъп до обществена информация - норми и практики" ще се проведе през месец юни. 


Обучението на обучители се организира в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран от Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи.