02 ноември 2018 г.

На 2 ноември за трета поредна година Програма Достъп до информация съвместно с Нов български университет стартира практически курс за студенти в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". Той е част от проекта "Консултативен център за прозрачност", подкрепен от фондация „Америка за България“.

 

На първата лекция изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева запозна участниците в курса с ролята на фондацията като застъпник за достъпа до информация в България - законодателство, мониторинг, обучения, кампании, инициативи и поддържане на мрежи. Обучението включва 9 лекции с лектори адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

 

Курсът ще приключи на 25 януари 2019 с връчване на сертификати след представяне на резултатите от практическите задачи, поставени по време на обучението.