02 февруари 2007 г.

С решение от 2 февруари 2007 г. тричленен състав на Върховния административен съд отмени отказа на Агенцията за ядрено регулиране да предостави копия от приложенията към докладите за инцидента в пети блок на АЕЦ “Козлодуй” от 1 март 2006г.

Делото бе образувано по жалба на Национално движение "Екогласност", което получи по реда на Закона за достъп до обществена информация докладите, но му бяха отказани приложенията към тях. Съображенията за това бяха, че третото лице – ядрената централа не дава съгласие за предоставянето им. Делото бе водено с правната помощ, оказана от Програма Достъп до Информация. В своето решение магистратите констатират, че не е ясно защо АЯР е решила, че са засегнати права и интереси на АЕЦ “Козлодуй”. Съдът смята, че както докладите, така и приложенията включват данни за разследването и не може да се презюмира, че в тях се съдържа някаква защитена от закон тайна. ВАС върна преписка на агенцията за ново произнасяне със задължение да се съобрази и с Закона за опазване на околната среда, който изисква да се взима предвид общественият интерес от разкриването на информация.