07 февруари 2007 г.

Отворено писмо


С решение на Върховния административен съд от 12.12.2006 г. “Центърът на неправителствените организации – Разград” бе осъден да плати на общински съветници в Разград 3000 лв. по дело за достъп до информация. Делото е образувано срещу отказа на кмета на общината да предостави информация за възнагражденията на съветниците за период от една година. Всички общински съветници са конституирани като заинтересовани страни по делото.

 

На 5 февруари 2007 г. НПОто е получило призовка за доброволно изплащане на сумата от 3000 лв. Тя е присъдена в полза на общински съветници, успели да опазят ревниво тайната на получаваните от тях възнаграждения от общинския бюджет.

 

Според представените по делото документи, общинските съветници са упълномощили техния колега - общинския съветник, адвокат Стоян Димитров Ненчев, да ги защитава по делото, за което той е взел по 100 лв. за двете съдебни инстанция от всеки от тях. Адвокат Ненчев сам е страна по делото, а защитата, за която ще получи възнаграждение от 3000 лв., е в негов личен интерес.

 

Съдът може по своя инициатива или по искане на страните по делото да измени своето решение в частта му за разноските.

 

Програма Достъп до Информация изразява своето безпокойство от икономическия натиск, на който властниците подлагат гражданите заради упражненото им право на достъп до обществена информация.

 

Желанието на лица, заемащи публични длъжности, да останат безотчетни пред обществото и да скрият от обществото получаваните от тях обществени средства е скандално и неприсъщо на демократичното общество в една европейска страна.

 

Този прецедент се нарежда редом със случаите на осъдените да плащат глоби и обезщетения журналисти из страната, дръзнали да оповестят разкрити от тях нередности или съмнения за корупция в управлението.

 

Ние призоваваме общинските съветници в община Разград да се откажат от срамната претенция да получат пари от една гражданска организация, защитаваща общественото право на достъп до информация.

 

Призоваваме общинските съвети и всички институции на публичната власт да се придържат към закона и международните стандарти, според които получаваните от държавния и общинските бюджети възнаграждения от лица, заемащи публични длъжности, са обществена и общодостъпна информация.

 

Обръщаме се към Вас да осъдите тази практика и да съдействате максимално за разпространението на това писмо.

 


Програма Достъп до Информация
Дата: 07.02.2007 г.

 

Ако желаете да се присъедините към отвореното писмо на ПДИ, моля запишете се и натиснете бутона "Присъединявам се"!

Име: Организация: