17 май 2017 г.

На 17 май 2017 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2016".


Шестнадесетият доклад на ПДИ съдържа:

Докладът в PDF е достъпен на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2016.pdf.

 

Докладът за 2016 съдържа седем приложения:

 

Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2016 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2016 - Анотации


Докладът се издава в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".