30 април 2010 г.

Състоянието на достъпа до информация в България 2009На 29 април 2010 г. от 11.00 часа, в пресклуба на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49, ПДИ представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2009”.

Десетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

Докладът се публикува в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).