09 май 2008 г.

Състоянието на достъпа до информация в България 2007На 9 май 2008 г., петък, от 11 часа в Пресклуба на БТА - бул. “Цариградско шосе“ 49, Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2007. Както всяка година, ПДИ формулира изводи и препоръки към законодателната и изпълнителната власт въз основата на анализите на законодателството и практиките по достъпа до информация. Фокус на тазгодишния доклад е електронният достъп до информация в България. 


Събитието получи широко медийно отразяванеИздаването на доклада се реализира в рамките на проект “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, осъществяван от Програма Достъп до информация с финансовата подкрепа на Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН.