20 март 2024 г.

 

 

Анина Сантова, журналист във в. „Капитал“, търси информация от Столична община за сключени договори за външни правни услуги и по-специално договорите на Столична община и всички районни общини, както и на общинското дружество „Център за градска мобилност", за външни правни услуги през годините 2017, 2018, 2019, 2022, до май месец на 2023 г.

 

Първоначално от Столична община не отговарят на заявлението. С помощта на ПДИ журналистката завежда дело срещу мълчалив отказ, което е отсъдено в нейна полза.

 

В последствие Анина Сантова получава отговор на същото заявление, който предоставя частично и малко количество от исканата информация. В него се казва, че Столична община има сключени договори за външни правни услуги с 19 адвокатски дружества и 10 адвокати. Всички договори имат за предмет предоставяне на правни и юридически услуги, попадащи в компетентността на съответното направление. За същия период общинско дружество „Център за градска мобилност" ЕАД е ползвало правни услуги на едно адвокатско дружество, а общо 50 договора за външни правни услуги са били сключени за някои от софийските райони.

 

За всички горепосочени договори е налице изричен отказ за предоставяне на информация от адвокатите и адвокатските дружества, следователно от Столична община постановяват, че разкриването й би накърнила интересите на третото лице.

 

Вторият отговор на Столична община отново е оспорен в съда с помощта на адвокат Стефан Ангелов от ПДИ, тъй като въпреки че формално се сочи, че се предоставя пълен достъп до обществена информация, на практика такъв липсва.

 

Според съдия Галин Несторов от Административен съд София-град, въпреки че информацията засяга трети лица – адвокати и адвокатски дружества, в случая е налице надделяващ обществен интерес от предоставянето ѝ, тъй като става дума за отчетност на разходването на обществени средства.

 

Исканата информация трябва да се предостави по посочения в заявлението начин, а именно: да се дадат на заявителя Анина Сантова копия на договорите за правни услуги за поискания период.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.