11 юни 2009 г.

Страница "Достъп до Информация и журналистически разследвания" е в процес на разработване, но в нея може да намерите информация за случаи, в които журналисти са използвали процедурите по ЗДОИ, за да получат достъп до данни и документи, както и развитието по дела, когато този достъп им е бил отказан; българското и европейско законодателство в областта на свободата на информация във връзка с медиите, както и материали, които да подпомогнат упражняването на правото на достъп от журналистите. Страницата съдържа документален филм и обучителни филмчета, наръчници, примерно заявление, журналистически материали, подготвени с помощта на ЗДОИ. Страницата е създадена в рамките на проект „Местни медии и свободата на информация“, изпълняван от The Management & Media Academy/Free Voice, Холандия и Програма Достъп до Информация, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.