05 декември 2008 г.

Граждани за европаСтраницата на „Граждани за Европа" 2009 е част от проект, осъществяван от 40 независими национални партньорски организации от всички страни-членки на ЕС. На тези интернет страници, гражданите на Европа ще имат възможност да участват в дискусията: Какво може да направи ЕС, за да повлия на нашето социално и икономическо бъдеще в глобалния свят?