04 юли 2005 г.

Работна среща проведе екипът на Програма Достъп до Информация (ПДИ) в хотел “Чамкория”, Боровец, в периода 29 юни-3 юли.

 

Целта на срещата бе подобряване на екипната работа на ПДИ и координаторската мрежа в страната. Посредством специално разработени симулационни игри членовете на ПДИ анализираха и дадоха оценка на досегашната си работа, като очертаха и конкретни стъпки за развитие на бъдещи дейности и постигане на нови цели.


Повече информация в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 6(18), м. юни, 2005