03 юли 2007 г.

На 03.07.2007 г. Сметната палата публикува имотните декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Повече информация четете на адрес: http://register.bulnao.government.bg/