16 май 2003 г.

Екип на Програма Достъп до Информация участва в обучението на екологични неправителствени организации на тема "Прилагане на Архуската конвенция: Практически инструменти за участие на обществеността".

Семинарите се организираха от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа. Това е независима неполитическа нестопанска организация, чиято мисия е да съдейства за решаването на екологични проблеми в Централна и Източна Европа чрез насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между неправителствени организации, централната власт, бизнес-средите и други институции, работещи в областта на околната среда, чрез създаване на условия за свободен обмен на информация и насърчаване на общественото участие при вземане на решения по екологични въпроси. РЕЦ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария.

 

Първият семинар се проведе в Кюстендил на 16-17.04.2003. В него взеха участие 31 представителя на екологични НПО от региона. Представяне на Архуската конвенция и Закона за опазване на околната среда, както и конкретни казуси по българското законодателство направи адв. Александър Кашъмов. С българския Закон за достъп до обществена информация и Препоръка 2002(2) на Съвета на Европа запозна присъстващите д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Участниците решаваха и хипотетичен казус, свързан с търсене на екологична информация. От ПДИ в този семинар участваха и адвокатите Кирил Терзийски и Дарина Палова.

 

Същите теми бяха представени и на вторият семинар, в които д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов бяха лектори. Той се проведе в Благоевград на 22-23.04.2003. Участниците в него бяха 28 представителя на екологични неправителствени организации.

 

Третото обучение, организирано от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа, в което лектори са д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов се проведе в Пловдив на 15 и 16 май 2003 година.