10 май 2002 г.

Семинар на тема "Състоянието на достъпа до публична информация в България" проведе Програма Достъп до Информация на 10.05.2002 г. В зала "Адакта" на хотел "Рила" в София се събраха 49 -участника - координатори на фондацията в страната, представители на неправителствени организации и журналисти от централни информационни медии.

 

 


Николай Мареков и д-р Гергана Жулева
по време на семинара


Две бяха основните цели на срещата - да се представят новостите в законодателната уредба в областта на достъпа до информация и ограниченията, както и практиките по прилагането на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Фани Давидова представи в своето изложение Закона за защита на личните данни. За закона за защита на класифицираната информация говори адвокат Александър Кашъмов, Препоръка (2002) 2 на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи, представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Тя очерта в своето изложение и готвените промени в Закона за достъп до обществена информация.

 

Втората част на срещата бе посветена на практиките по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Какви са плюсовете и недостатъците на Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт - това бе основният акцент в изложението на координатора на ПДИ Ивайло Колев. За постъпващите във фондацията случаи на отказ на информация говориха юристите Катина Клявкова и Фани Давидова, а съдебните дела, водени със съдействието на ПДИ представи адвокат Александър Кашъмов.

 


Моменти от семинара


Представените от екипа на ПДИ теми предизвикаха определен интерес сред присъстващите, които предложиха за дискутиране конкретни казуси от своята практика.

 

Семинарът е част от проект "Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до обществена информация, подкрепен от Холандската организация за международно съвместно развитие (Novib).