05 ноември 2004 г.

“Достъп до обществена информация” бе темата на семинар за журналисти, граждани и неправителствени организации от Враца. Срещата се проведе в заседателната зала на областната администрация на 5 ноември 2004 г. В нея участваха 17 представители от местните медии, граждани и членове на екологични организации в областния център. Гост на семинара бе управителят на област Враца Лъчезар Борисов. В обръщението си към участниците той подчерта важността на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и необходимостта от повече знания в тази насока. Според него повишената гражданска активност в процеса на търсене на обществена информация кара администрацията да усвоява знания и опит, за да отговаря адекватно на нуждите на гражданите от една страна и да изпълнява задълженията си – от друга.

 

Дейността на Програма Достъп до Информация представи юристът Фани Давидова. Тя запозна участниците с нормативната уредба на правото на достъп до обществена информация и представи ЗДОИ във връзка със законите, регламентиращи ограниченията на правото на достъп. Според г-ца Давидова особено важно е този закон да се използва от журналистите. Тя посочи примери, в които представители на медиите са ползвали ЗДОИ в своята работа. Понякога отказа да бъде предоставена информация също е новина и това може да бъде използвано от медиите както в случаите “Алексей Лазаров срещу Правителствена информационна служба /ПИС/”, “Павлина Трифонова срещу ПИС” и “Група журналисти срещу Висшия съдебен съвет”, а има какво да се научи и за демонстрационните проекти за обекти, финансирани с пари от бюджетния излишък обявени от Правителството, допълни тя.

 


Участниците по верме на обучението


Ева Каралийска (прес-аташе на Областна администрация - Враца), Лъчезар Борисов (областен управител), Фани Давидова и Кирил Терзийски (ПДИ)

Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ, представи казуси от съдебната практика по ЗДОИ на ПДИ. Той разказа за оказваната правна помощ от ПДИ и представи част от водените съдебни дела. Особен интерес сред присъстващите предизвикаха казусът “Краун Ейджънс”, при които от Министъра на финансите се иска да предостави копие от договора, сключен между българското правителство и британската фирма "Краун Ейджънтс" и случаят “Майкрософт”, при който се иска да бъде предоставено цялото съдържание на сключения с Майкрософт договор и всички документи, свързани с него, под формата на копие от оригинални документи на хартиен носител от Министъра на държавната администрация.

 

Нарушение на Закона за защита на личните данни ли е поставянето на публични места на списъци с трите имена, ЕГН и адреса на избирателите по време на изборната кампания, бе един от въпросите, зададен по време на дискусията. Фани Давидова разясни, че от последната кампания за местни избори в избирателните списъци, които се разлепят на видни места не се публикува ЕГН на лицето, а само датата на раждане. Промяната в избирателните списъци е направена в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Семинарът се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.