18 май 2002 г.

"Правото на обществото на информация и границите на свободния достъп" бе темата на семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2002 г. в гр. Загреб, Република Хърватска. В него взеха участие д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Ивайло Колев от екипа на Програма Достъп до Информация. Тримата взеха участие в планираща работна среща, която се проведе на 16 май, на която беше обсъдена извършената до момента работа и бъдещите дейности по проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа", финансово подкрепен от Европейската комисия.