30 април 2002 г.

На 30 април 2002 година в зала "Конферентна" на хотел "Дунав плаза", гр. Русе се проведе семинар на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация". Форумът бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация" и Американска асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Лектори на обучението бяха Кийт Томас, (ABA CEELI), д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и Фани Давидова (ПДИ).

 


Светозара Петкова, Кийт Томас, Ал. Кашъмов и
д-р Гергана Жулева п
о време на семинара


В семинара взеха участие 62 служители, упълномощени по ЗДОИ, отговарящи за връзките с обществеността, общински и областни служители от Русе, Разград, Търговище и Силистра. В залата бяха представители и от институциите РДВР, РЗОК, ИО на МОН, БТ, РИОСВ, ТДД, ХЕИ от областните градове.

 

Кийт Томас говори пред администраторите за Американския закон за свобода на информацията. С проблемите, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация запозна участниците в семинара адвокат Александър Кашъмов. Фани Давидова сподели за опита на Програма Достъп до Информация и практиките, които прилагаме. Тя представи и конкретен случай от община Русе, получен от гражданин по време на семинара. Хипотетични казуси бяха дискутирани от екипа на ПДИ и г-н Томас. Интерес сред участниците предизвикаха резултатите от проучването, извършено от Програма Достъп до Информация на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", което представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Според резултатите най-адекватно работещи по Закона са представителите на общините.

 


Моменти от семинара


Темата и работата на семинара бяха отразени от 9 журналисти, представители на местни и централни, печатни и електронни медии.

 

Това бе четвъртият семинар след тези в Пловдив, Велико Търново и Монтана, организиран в рамките на проект "Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ" реализиран в партньорство с ABA CEELI.