19 април 2002 г.

На 19 април 2002 година в зала "Конферентна" на хотел "Житомир", гр. Монтана се проведе семинар на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация". Форумът бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация" и Американска асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Лектори на обучението бяха Кийт Томас, (ABA CEELI), д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и Фани Давидова (ПДИ).


В семинара взеха участие 52 служители, упълномощени по ЗДОИ, отговарящи за връзките с обществеността, главни секретари на общини и области от Монтана, Враца и Видин както и представители от институциите РДВР, РЗОК, ИО на МОН, БТ, РИОСВ, ТДД, ХЕИ от трите областни града.

 


Светозара Петкова, Киит Томас, д-р Гергана Жулева и
Ал. Кашъмов п
о време на семинара


Кийт Томас говори пред администраторите за Американския закон за свобода на информацията и посочи конкретни казуси и примери от практиката. Присъстващите проявиха интерес към темата, което пролича и от зададените към лектора въпроси. С проблемите, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация запозна участниците в семинара адвокат Александър Кашъмов. Фани Давидова сподели за опита на Програма Достъп до Информация и практиките, които прилагаме. Администраторите определено вече имат някакъв опит в прилагането на ЗДОИ, стана видно по представените от самите тях касуси. Последните бяха дискутирани от екипа на ПДИ и г-н Томас.

 

Интерес сред участниците предизвикаха резултатите от проучването, извършено от Програма Достъп до Информация на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", което представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Видимо резултатите се харесаха най - вече на представителите на общините, които са посочени като най-адекватно работещи по Закона.

 


Моменти от семинара


Темата и работата на семинара бяха отразени от 13 журналисти, представители на местни и централни, печатни и електронни медии. Срещата бе отразена от 9 електронни и 4 печатни медии.


Това бе третият семинар след тези в Пловдив и Велико Търново, организиран в рамките на проект "Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ" реализиран в партньорство с ABA CEELI.