29 март 2002 г.

На 29 март 2002 година в зала "Трапезица" на Гранд-хотел "Велико Търново", гр. Велико Търново се проведе семинар на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация". Форумът бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация" и Американска асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Лектори на обучението бяха Кийт Томас, (ABA CEELI), д-р Гергана Жулева и адвокат Александър Кашъмов (ПДИ).


В семинара взеха участие 59 служители, упълномощени по ЗДОИ, отговарящи за връзките с обществеността, главни секретари на общини и области от Велико Търново, Плевен, Габрово, Ловеч и Горна Оряховица, както и представители от институциите - Областна администрация, Община, РДВР, РЗОК, ИО на МОН, БТ, РИОСВ, ТДД, ХЕИ от областните градове.

 


д-р Гергана Жулева по време на семинара


Кийт Томас говори пред администраторите за Американския закон за свобода на информацията и посочи конкретни казуси и примери от практиката. Присъстващите проявиха интерес към темата, което пролича и от зададените към лектора въпроси. 


С проблемите, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация както и за опита на Програма Достъп до Информация и практиките, които прилагаме, запозна участниците в семинара адвокат Александър Кашъмов. Администраторите определено вече имат някакъв опит в прилагането на ЗДОИ, стана видно по мълчаливите им реакции, но предпочетоха да бъдат пасивната страна в лекционната част на проявата, както и по време на дискусията след обяд. 


Определен интерес предизвикаха резултатите от проучване, извършено от Програма Достъп до Информация на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", представено от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Видимо резултатите се харесаха най - вече на представителите на общините, които са посочени като най-адекватно работещи по Закона.

 

 


Моменти от семинара


Забележим интерес предизвикаха темата и работата на семинара сред журналистите, представители на местни и централни, печатни и електронни медии. Срещата бе отразена от 12 електронни и 7 печатни медии.


Семинарът се проведе в рамките на проект "Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ" реализиран в партньорство с ABA CEELI.