15 март 2002 г.

Програма Достъп до Информация съвместно с ABA-CEELI проведе първия от серия семинари по проект "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" прилагането на ЗДОИ за представители на местната власт и местни органи на централната власт на 15.03.2002 г. в гр. Пловдив.