27 юли 2001 г.

Програма Достъп до Информация организира семинар на тема "Нашите права по Закона за достъп до обществена информация - как да ги упражняваме". В зала "Адакта" на хотел "Рила" в София се събраха представители от 56 неправителствени организации и граждани.


Александър Кашъмов, д-р Гергана Жулева и Фани Давидова
по време на срещата


Целта на семинара бе да бъдат запознати работещите в третия сектор с правата, които им дава Закона за достъп до обществена информация.

В първата част на срещата бяха представени четири теми. Стандартите в областта на правото на информация представи адвоката на ПДИ Александър Кашъмов. Тенденциите в търсенето и предлагането на информация преди и след приемането на Закона очерта в своето изложение изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева. Координаторът на ПДИ Ивайло Колев запозна присъстващите с проведеното в периода декември 2000 - март 2001 година от екипа на ПДИ пилотно проучване за изпълнението на активните задължения на регионалните звена на централните органи и на местната администрация по ЗДОИ. Как да получим достъп до информация според процедурите на Закона бе основният акцент в изложението на юриста на ПДИ Фани Давидова.

 


Моменти от работната среща


Практиките при нарушаване на правото на достъп до информация бе вторият основен акцент в програмата на проведения семинар. Най - голям интерес сред присъстващите предизвика представянето на съдебни дела, водени от неправителствени организации и граждани със съдействието на ПДИ. В момента Фондацията води 15 дела по Закона за достъп до обществена информация. В зала "Адакта" бяха разказани част от тях - на Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика срещу Националната здравноосигурителна каса, Калин Йосифов срещу Община Монтана, Кирил Караиванов срещу Министерство на икономиката и Министерство на финансите, на Мария Молешка от Враца, получила информация от Община Враца, на Полина Кирева срещу Министерство на околната среда и водите и на Лидия Атанасова от Центъра за независим живот срещу Министерството на труда и социалната политика.


Семинарът е част от проект "Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до обществена информация", подкрепен от Холандската организация за международно съвместно развитие /Novib/.