23 март 2017 г.

На 22 март 2017 ПДИ проведе семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“ съвместно с Департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. 

 

Събитието е заключително по проект, подкрепен в рамките на Програма за студентски иновации от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд – София“.

 

Преподавателите в НБУ доц. д-р Петя Александрова и гл. ас. д-р Евелина Христова представиха резултатите от дейностите по проекта – практически курс със студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в периода ноември 2016 – януари 2017, продължаващ стаж на двама от завършилите курса студенти и основата за добро сътрудничество между ПДИ и НБУ в разширяването на практическите знания и умения на студентите в областта на достъпа до информация.

 

Семинарът откри ръководителят на Департамент „Масови комуникации“ проф. д-р Михаил Мелтев.

Сред участниците бяха преподаватели и студенти от различни програми на департамента.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи ключовата роля на ПДИ като застъпник за свободата на информация в България. Ръководителят на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов представи Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през множество казуси на журналисти, неправителствени организации и граждани.

 

За работата си със ЗДОИ в провеждането на журналистически разследвания разказаха журналистите Мартина Бозукова (Медиапул), Красен Николов (Медиапул), Христо Христов (Държавна сигурност.com), Росен Босев (Капитал), Евелина Гечева (Академика.bg) и Спас Спасов (Капитал и Дневник във Варна).

 

Бе прожектиран образователния филм „Имам правото да знам“, изготвен по поръчка на ПДИ през 2016.

 

Студентите Аида Бурнучян, Десислава Пенева и Мирослава Кънева от НБУ представиха резултати от практическата си работа в рамките на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“, проведен от ПДИ.

 

Повече информация за семинара четете в предстоящия брой на информационния бюлетин на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

Снимки от събитието може да видите във Фейсбук страницата на ПДИ.