02 ноември 2007 г.

С Решение от 2 ноември т.г. състав на Софийският градски съд отмени отказа на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до информация на журналиста от в. “Капитал” - Росен Босев, свързана с условията, при които са сключени договори от бившия министър на държавната администрация – Димитър Калчев с фирмата “Майкрософт” за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация, както и копия от самите договори.

 

Случаят нашумя особено, след като по информация от пресата с последния такъв договор броят на софтуерните лицензи е достигнал 48 000, с което общата им цена надхвърля 27 млн. щатски долара. През м. май директорът на ПИС отказа предоставяне на тази информация с мотива, че условията, при които са подписани договорите за уреждане ползването от държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на “Майкрософт, както и самият договор представляват търговска тайна. Журналистът заведе жалба срещу отказа с помощта на ПДИ в Софийския градски съд, чието последно заседание се проведе на 3 октомври 2007 г. Според магистратите мотивите за отказа противоречат на закона. Опазването на търговската тайна и предотвратяването на нелоялна конкуренция биха могли да обосноват отказ, само ако държавната институция е поискала съгласието на засегнатия търговец по чл. 31 от ЗДОИ и е налице негов изричен отказ или липса на съгласие. Дори само това, че ПИС не е поискала изрично съгласие от третото засегнато лице, каквото в случая представлява “Майкрософт”, обуславя незаконосъобразност на отказа поради съществено нарушение на административно-процесуалните правила за издаването му. Дори изричното несъгласие или липсата на съгласие на фирмата, според съда не обвързват административния орган да откаже автоматично достъп до обществена информация – той може по своя преценка да предостави исканата информация в обем и по начин, че да не увреди третото лице.


Пълно описание на делото четете тук.