20 май 2008 г.

На 15 и 16 май 2008 г. ръководителят на правния отдел на ПДИ, Александър Кашъмов, участва в семинар, посветен на достъпа до информация. Семинарът се организира от латвийския Център за обществена политика PROVIDUS и се проведе в гр. Рига. Г-н Кашъмов бе модератор на дискусията за Защита на националната сигурност и тайната в НАТО и направи презентация в панела Защита на поверителността: лична неприкосновеност и търговска тайна. Г-н Кашъмов показа за пръв път пред международните застъпници за свобода на информация документалния филм "Медиите и достъпът до информация - Пет истории на разследващи журналисти" .