15 април 2007 г.

Росен Босев, журналист от в. Капитал, бе любезен да ни предостави документи, получени по реда на ЗДОИ, свързани с изготвянето на проектозакона за изменение на Закона за достъп до обществена информация.Документите показват, че на определен етап Държавната комисия по информационни технологии и съобщения е предлагала проектозаконът да бъде внесен в Министерски съвет от Министъра на външните работи. По този начин би се спазила нормалната процедура за подготовка на въвеждането на европейско законодателство в националното, като законопроекта се подготви от институция на изпълнителната власт, мине през процедура на съгласуване и едва тогава влезе за одобрение от МС. Впоследстие обаче, тази процедура е била заобиколена.

 

Още информация...