05 април 2017 г.

На 5 април 2017 в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2017 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2017.

 

Как институциите изпълняват задълженията си за публикуване на обществена информация онлайн?


Отговарят ли и как на електронни заявления за достъп до информация?


Подобрява ли се финансовата и бюджетна прозрачност на институциите в България?


Кои са първенците в рейтингите на активна прозрачност на общините в България, на централните органи на власт, на териториалните структури на изпълнителната власт, на областните управи?


Съобразени ли са страниците с нуждите на хората със зрителни затруднения?


Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи резултатите от проучването на Интернет страниците на 566 институции в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност 2017 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

 

ПДИ актуализира методологията на проучването след измененията в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от декември 2015.  Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

 

На 14 март 2017 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга.

 

Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/.

 

Пресконференцията на запис може да гледате на: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_vhizwv4c.

 

 

 

Проучването на ПДИ се осъществява в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.