19 ноември 2010 г.

Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов на обсъждането в ПловдивПрограма Достъп до Информация проведе последните две обществени обсъждания в рамките на проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация.Двадесет и шестото обществено обсъждане на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация" се проведе в Пловдив на 18 ноември 2010 от 10.00 ч. в Хотел "Дедеман Тримонциум Принцес".

 

На 17 ноември 2010 г. в Конферентната зала на хотел "Верея" в Стара Загора се проведе двадесет и петата среща на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

 

Повече информация очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 11(83), ноември 2010.

 

Участници в обсъждането в Стара ЗагораПрез 2010 г. Програма Достъп до Информация организира поредица от срещи в страната с цел представяне и обсъждане на новите стандарти в областта на достъпа до информация в българското законодателство и международните норми, заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Първите три срещи се проведоха в Благоевград (21.01), Кюстендил (26.01) и Перник (27.01). През февруари бяха проведени срещи във Видин (16.02), Монтана (23.02) и Враца (25.02). През март бяха проведени срещи в Сливен (23.03), Ямбол (24.03) и Бургас (25.03). На 27.04.2010 се проведе в Хасково.През май бяха проведени срещите в Добрич ( 11.05.), Варна (12.05), Кърджали (20.05.) и Смолян (21.05.). През юни бяха проведени срещите в Плевен - 08.06.2010; Ловеч -15.06.2010; Велико Търново - 23.06.2010; Габрово - 24.06.2010. През юли - в Шумен (08.07), Търговище (09.07). На 19.10 в Русе в Конферентната зала на хотел "Космополитън" се проведе двадесет и третата среща. През ноември се проведоха последните три обществени обсъждания в Пазарджик (09.11), Стара Загора (17.11) и Пловдив (18.11). Срещите се проведоха с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.