10 ноември 2010 г.

Кметът на Пазарджик, Тодор Попов, открива общественото обсъжданеНа 09 ноември 2010 г. в Конферентната зала на Гранд хотел "Хебър", Пазарджик се проведе двадесет и четвъртото общественото обсъждане от планираните по проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация.

Повече информация очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 11(83), ноември 2010.

Предстои провеждането на последните две обсъждания в: