20 октомври 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияНа 19 октомври 2010 г. в Русе, ПДИ проведе двадесет и третото обществено обсъждане от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещата се състоя в Конферентната зала на хотел "Космополитън".

Повече информация очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 10(82), октомври 2010.

През ноември ще се проведат последните три обсъждания в:

Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).