22 май 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПоредни срещи с представители на местни медии, неправителствени организации, общинска и държавна администрация проведе ПДИ на 20 и 21 май 2010 г. Обществените дискусии на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация" се проведоха съответно в Кърджали и Смолян.


На 12 май 2010 г. от 14 ч. във Фестивален и конгресен център Варна се проведе дванадесетата среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация". 

 

На 11 май 2010 г. от 10.30 ч. в хотел „Изида“, Добрич, се проведе първата за месеца среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".


Повече информация за четирите срещи, проведени през май четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 5(77), май 2010 г.

 

Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).