08 август 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПрез юли ПДИ проведе четири поредни обществени обсъждания от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация".

 

Общественото обсъждане в Търговище се проведе на 09.07.2010, в Шумен - на 08.07.2010 г., в Разград - на 07.07.2010 г. и в Силистра - на 06.07.2010 г.

 

Повече информация за обществените обсъждания, проведени през юли, четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 7(79), юли, 2010.

 

До края на 2010 г. предстои провеждането на четири обществени обсъждания от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" в следните градове по дати:

 

Октомври:
Русе - 19.10.2010 от 10.00 ч. в Конферентната зала на хотел "Космополитън".

 

Ноември:
Пловдив - 09.11.2010; Стара Загора 17.11.2010; Пазарджик -18.11.2010;

 

Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).