24 юни 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПрез юни ПДИ проведе четири поредни обществени обсъждания от планираните по проекта "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация".

Обсъждането в Габрово се състоя на 24 юни в Ритуалната зала на Габрово. На 23 юни се проведе обсъждането във Велико Търново. На 15 юни се проведе обсъждането в Ловеч.

В обсъждането в Плевен, на 8 юни, участие взеха представители на община Плевен, областна администрация, РИОКОЗ И РИОСВ.

Повече за срещите четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 6(78), юни 2010 г.

 

Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).