29 април 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияНа 27 април 2010 г. от 14 ч. в Залата на Областна администрация Хасково се проведе десетата среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

 

Повече информация за срещата вижте в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 4(76), април 2010 г.


Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).