26 март 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПрез март ПДИ проведе още три обществени обсъждания от планираните за 2010 г. в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещите бяха проведени на 23 март в Сливен, на 24 март 2010 г. в Ямбол, и на 25 март в Бургас. Сред участниците бяха представители на местни и регионални медии, неправителствени организации, държавни и общински служители.

 

Целта на срещите е участниците да се запознаят с новите стандарти в областта на достъпа до информация. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация.

 

Обществените обсъждания се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Повече информация за проведените срещи ще намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 3(75), месец март 2010 г.