26 февруари 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПрез февруари ПДИ проведе още три обществени обсъждания от планираните за 2010 г. в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещите бяха проведени на 16 февруари във Видин, на 23 февруари 2010 г. в Монтана, и на 25 февруари във Враца. Сред участниците бяха представители на местни и регионални медии, неправителствени организации, държавни и общински служители.

 

Целта на срещите е участниците да се запознаят с новите стандарти в областта на достъпа до информация. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация.

 

Повече информация за проведените срещи ще намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 2(74), месец февруари 2010 г.

Провеждането на срещите по градове и дати през годината може да видите тук.

Ако желате да присъствате, за повече подробности, можете да се обърнете към координаторите на ПДИ по места.

 

Първите три срещи се проведоха в Благоевград (21.01), Кюстендил (26.01) и Перник (27.01). Повече информация за тях може да намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 1(73), месец януари 2010 г.

 

Срещите се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.