28 януари 2010 г.

Новите стандарти в достъпа до информацияПървите три срещи от планираните дискусии, които ПДИ организира в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" през тази година в страната, се проведоха в Благоевград на 21 януари, в Кюстендил на 26 януари и в Перник на 27 януари.

 

На обсъждането в „Червената зала” на Американския университет в Благоевград присъстваха студенти, представители на местни и регионални медии, неправителствени организации и общински служители. В Кюстендил и Перник участие взеха представители на държавната и общинска администрация, неправителствени организации и медии от региона.

 

Целта на срещите е участниците да се запознаят с новите стандарти в областта на достъпа до информация.Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация. Д-р Жулева запозна участниците и с данни за изпълнението на закона в България. Дискусии предизвикаха предлаганите промени в Закона за електронни съобщения.

 

Повече информация за проведените срещи ще намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 1(73), месец януари 2010 г.

 

През февруари подобни срещи ще се проведат във Видин (16.02), Монтана (23.02) и Враца (25.02).

 

Провеждането на срещите по градове и дати през годината може да видите тук.


Ако желате да присъствате, за повече подробности, можете да се обърнете към координаторите на ПДИ по места. Срещите се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.