13 април 2009 г.

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им.

 

Анализ на резултатите може да видите тук, както и в годишния доклад на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2008 .