12 ноември 2010 г.

Ден преди срещата на премиера на Русия, Владимир Путин и премиера на България Бойко Борисов, Софийският административен съд отмени отказ на главния секретар на президента на Република България, да предостави съдържанието на стенограмите от разговора между президента Георги Първанов и тогавашния президент на Руската федерация – Владимир Путин и стенограмата от разговорите на официалните делегации. Решението е постановено по дело за достъп до обществена информация, водено с подкрепата на Програма Достъп до Информация. Повече информация на блога на ПДИ "Точка на достъп".