03 февруари 2007 г.

На 13 и на 15 ноември 2007 г., в Пловдив и в Бургас, ПДИ проведе две работни срещи на тема „Застъпничество за свободен достъп до информация“. На срещите с неправителствени организации от двата града бяха обсъдени стандартите в областта на свободата на информация, проблемите, които неправителствените организации срещат в търсенето и намирането на информация от институциите, както и възможностите, които ЗДОИ дава в това отношение. Участниците формулираха проблеми при търсенето на информация и дадоха предложения за подобряване на достъпа до информация.

 

Текстът на предложенията е отворен за коментар и препоръки на адрес: http://www.aip-bg.org/bulletin/47/08.htm.

 

Проведените срещи бяха последни от общо шестте, планирани в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация“, финансиран от програма ФАР, компонент „Развитие на гражданското общество“.