15 февруари 2019 г.
Емилия Димитрова
Гергана Жулева връчва наградата на Емилия Димитрова

На 15 февруари 2019 Програма Достъп до Информация проведе годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Срещата се проведе в хотел „Хемус“ в София .

 

Координаторите в 17 областни града представиха доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуална картина за състоянието на достъпа до информация в страната.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2018 и предизвикателствата пред екипа на ПДИ и координаторите за 2019.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов запозна журналистите с развитията в законодателството за достъп до информация през 2018.

 

Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи обобщение на случаите, постъпили за правен съвет и консултация в ПДИ през 2018, както и решенията по съдебните дела, подкрепяни от ПДИ през изминалата година.

 

Диана Банчева, координатор „Комуникации“ в ПДИ, представи статистика от посещаемостта на интернет страниците на фондацията, блога „Точка на достъп”, фейсбук страницата и Youtube канала на ПДИ . През 2018 посетителите на сайта на ПДИ са се увеличили с 6% и са 67 940. С 2 525 са се увеличили и посещенията и през 2018 те са 83 804.


Стефан Ангелов запозна координаторите с развитието на инициативата „Партньорство за открито управление”, проблеми на прозрачността и защитата на личните данни.

 

На срещата в хотел „Хемус” бе връчена и наградата Координатор на годината за 2018. С нея бе удостоен журналистът Емилия Димитрова-Данкова, координатор за област Габрово. Интервю с Емилия четете в месечния информационен бюлетин за февруари 2018: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/

 

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".