12 март 2018 г.
Среща с координаторите на ПДИ
Гергана Жулева връчва наградата "Координатор на 2017" на Тодор Гроздев

На 9 март 2018 Програма Достъп до Информация проведе годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Срещата се проведе в хотел „Хемус“ в София.

 

Координаторите в 14 областни града представиха доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуална картина за състоянието на достъпа до информация в страната.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2017 и предизвикателствата пред екипа на ПДИ и координаторите за 2018.

Ръководителят на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов запозна журналистите с развитията в законодателството за достъп до информация през 2017.

 

Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи обобщение на случауте, постъпили за правен съвет и консултация в ПДИ през 2017, както и решенията по съдебните дела, подкрепяни от ПДИ през изминалата година.

 

Диана Банчева, координатор „Комуникации“ в ПДИ, представи статистика от посещаемостта на интернет страниците на фондацията, блога „Точка на достъп”, фейсбук страницата и Youtube канала на ПДИ . Тя отбеляза, че се запазва тенденцията трафикът на официалната страница на ПДИ www.aip-bg.org да се увеличава, като посещенията за 2017 са близо 350 000.

 

Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ, който е независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ), запозна участниците с изпълнението на ангажиментите, поети от България в Третия план за действие по инициативата, през първата година от изпълнението на плана – 2016-2017.

 

На срещата в хотел „Хемус” бе връчена и наградата Координатор на годината за 2017. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик. Интервю с Тодор четете в месечния информационен бюлетин за март 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/

 

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".