18 март 2016 г.

На 18 март 2016 в София Програма Достъп до информация проведе годишната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата дейност на организацията през миналата година. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2016. 

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов се спря накратко на измененията в ЗДОИ, обърна внимание на промените в ЗОП, по чиито законопроект ПДИ даде становище, както и по проекта на закон за предотвратяване на корупцията.  

 

Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2015 и характерните за тях тенденции. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през втората половина на 2015.

 

Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници на ПДИ, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание.

 

Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ запозна участниците с изводите и препоръките от доклада на независимия изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ) за изпълнението на ангажиментите, заложени във втори план за действие на България за периода 2014 – 2015. Въз основа на проведени интервюта по места, координаторите на ПДИ очертаха готовността на институциите на регионално ниво да изпълнят новите задължения за активно публикуване на информация онлайн, въведени с измененията в ЗДОИ от края на 2015. Обобщените резултати от интервютата на журналистите очертаха няколко тенденции - за тях четете в месечния информационен бюлетин.

Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за девети път, получи Здравка Маслянкова, областен координатор във Велико Търново. Интервю със Здравка Маслянкова четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за март 2016

 

Срещата се проведе в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот“, подкрепен с грант от Фондация „Америка за България“.