20 февруари 2015 г.
На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. След встъпителните думи от координатора на мрежата Николай Нинов, журналистите очертаха актуалната картина на случващото се с достъпа до информация в страната, представяйки статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, съдебни дела на граждани, журналисти и НПО.
 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от дейността на организацията през 2014. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2015. 
 
Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна координаторите с проблемите и тенденциите, свързани със законодателството за достъп до информация - работата по законопроекта за изменение и допълнение в ЗДОИ с цел въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от обществения сектор.
 
Дарина Палова и Фани Давидова от правния екип на ПДИ представиха статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2014, и очертаха характерните за тях тенденции. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през 2014.
 
Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници на ПДИ, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание. Тя представи обновената страница "Достъп до информация и журналистически разследвания"
 
Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ запозна участниците със съществуващите стратегии и планове на българското правителство за постигане на открито управление.

Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за осми път, получи Цветан Тодорв, областен координатор в Ловеч. Той получава наградата за втори път за инициирането на случаи, воденето на съдебни дела, подпомагането на заявители и публикуването на материали, свързани с изпълнението на ЗДОИ и дейността на ПДИ.

 
ABF

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България"