02 ноември 2009 г.

Среща на координаторите на ПДИПрограма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната на 30 октомври - 1 ноември 2009 г. в гр. Банкя. По време на срещата бяха представени промените в Закона за достъп до обществена информация от декември 2008 г., Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа и специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Бе направен преглед на конкретни казуси на журналисти, постъпили за правен коментар в ПДИ през годината, както и на съдебните дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ. Участниците обсъдиха възможностите за подобряване съдържанието на месечния информационен бюлетин на ПДИ.

 

По време на срещата бе направена оценка на резултатите от проведените обучения на журналисти в страната в рамките на проект “Местните медии и свободата на информация в България”, изпълняван от ПДИ и The Management & Media Academy/Free Voice, Холандия, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Г-жа Вера Илес, програмен мениджър в Media&Management Academy/Free Voice, представи дейността на партньорската организация. Гост на срещата бе и г-н Андри ван Менс, втори секретар в холандското посолство в България.


Снимки от срещата.