18 април 2000 г.

Работната срещу се състоя на 17 - 18 април 2000г. В нея участваха представители на правозащитни неправителствени организации от Унгария, Полша, Румъния, България, Босна и Херцеговина, Словакия, Молдова, Латвия , Украйна, Армения, Грузия, както и от страни извън региона като Шотландия. Присъстваха и представители на международни организации като "Артикъл 19 - международният център за борба с цензурата" със седалище Лондон, Архиви "Отворено общество" със седалище Будапеща, програма "Промедия" на американската агенция за международно развитие. "Програма Достъп до Информация" - единствената организация от присъстващите, работеща изключително по темата "достъп до информация", бе представена от председателя Гергана Жулева и юристите Фани Давидова и Александър Кашъмов.

 

Докладите на представителите на различните страни показаха, че законодателството, засягащо достъпа до информация във всяка от тях, е на различен етап - някъде са приети вече закони (Унгария - 1992г., Латвия - 1999г., Молдова - 1999г., Албания - 1999г.), другаде такива са в процес на приемане (България, Словакия). В трета група страни неправителствените организации се интересуват от опита на своите колеги от съседни страни с цел организиране на кампания за приемане на закони за достъп до обществена информация. Трите доклада от българска страна представиха действащото в България законодателство в областта на достъпа до информация, практиките по неговото прилагане въз основа на постъпилите в ПДИ случаи на отказ на информация от държавни органи на журналисти и граждани, и проектозакона.

 

Участниците в срещата обсъждаха стандартите, които трябва да бъдат в основата на законодателството засягащо достъпа до информация, особено тези, които се отнасят до ограниченията на правото на информация. Постигнато бе съгласие, че последните трябва да бъдат установени със закон и да защитават единствено интересите на националната сигурност, личните данни, търговската и следствената тайна. Бяха обсъдени възможностите за по-нататъшното сътрудничество между неправителствените организации в различните държави от региона по въпросите на достъпа до информация от държавата и ограниченията на това основно човешко право.