27 февруари 2004 г.

Работна среща на координатори и екипа на Програма Достъп до Информация се проведе на 27 февруари 2004 година. 24 участника се събраха в Бизнес клуб "Панорама" в София.


Три бяха основните акценти на срещата - Представяне на годишния доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2003 година, представяне на проекта "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран по Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи и обсъждане на месечния бюлетин на ПДИ и електронния форум към него.

 


Моменти от работната среща

 

Преглед на законодателството, свързано с достъпа до информация и неговите ограничения направи Александър Кашъмов, законодателството, свързано със защитата на лични данни представи Фани Давидова. Какви са практиките по прилагането на Закона за достъп до обществена информация и характеристика на случаите на отказ на достъп до информация, постъпили в ПДИ обобщи Дарина Палова, а Кирил Терзийски запозна присъстващите със съдебната практика по делата, свързани със защитата на правото на достъп до информация. През 2003 година ПДИ е завела 29 дела. Обжалвани са 22 отказа на държавни органи да предоставят информация, 8 от които на министерства, 3 отказа на органи на местното самоуправление, 3 на публично правни субекти и един отказ на юридическо лице, финансирано от бюджета.

 

Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация Гергана Жулева представи резултати от Международен мониторинг на състоянието на достъпа до информация, осъществен през 2003 година, както и проекта "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран по Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи. Участниците обсъдиха и първия- януарски- брой на Информационен бюлетин на ПДИ и електронния форум към него.

 


Моменти от работната среща


Работната среща се проведе в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран по Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи.